Finestres PVC: el millor aïllant acústic i tèrmic per l’estiu

Finestres PVC: el millor aïllant acústic i tèrmic per l’estiu

Amb l’arribada de l’estiu, passes molta calor a casa? Et molesta el soroll que generen els teus veïns? Si és així, la solució és ben senzilla ja que amb la instal·lació de finestres PVC a casa teva aconseguiràs aïllar-te acústicament dels sorolls exteriors i regular la temperatura de casa teva, millorant el seu confort tèrmic. Però les finestres PVC ofereixen moltes més avantatges.

Què son les finestres de PVC?

Les finestres de PVC o policlorur de vinil es caracteritzen per estar fetes amb un reforç d’acer intern que garanteix la solidesa estructural. Sens dubte, és una excel·lent combinació que aporta la duresa del metall amb les propietats aïllants intrínseques del PVC.

Si comparem amb altres finestres fetes amb altres materials com la fusta, les de PVC no es veuen afectades pels canvis de temperatura bruscos, per tant són ideals tant per a l’hivern com per a l’estiu. A més d’això, tenen una llarga vida útil i no requereixen cap manteniment especial, com ara la fusta.

Quins avantatges tenen les finestres de PVC?

L’aïllament és el principal avantatge de les finestres PVC. Això vol dir que, encara que al carrer faci molta calor o molt de soroll, no ho notarem dins de la llar. No obstant això, aquesta no és l’únic avantatge de les finestres de PVC:

• Més resistència i vida útil: Les finestres de PVC són més resistents que les de fusta i tenen una vida útil d’aproximadament més de 50 anys.
• Òptim aïllament tèrmic: si al teu habitatge comptes amb problemes d’aïllament tèrmic, les finestres de PVC són la millor solució per a aquests casos. Això és perquè les finestres de policlorur gaudeixen d’un bon gruix amb diverses càmeres d’aire que trenquen el pont tèrmic dels perfils. D’aquesta manera, impedeixen l’intercanvi de temperatura amb l’exterior amb l’estalvi energètic consegüent que això suposa.
• Excel·lent aïllament acústic: amb la instal·lació de finestres de PVC a casa teva aconseguiràs que les ones sonores difícilment puguin passar a través dels perfils. Les finestres fabricades de PVC tenen un nivell d’aïllament alt. Per potenciar aquest efecte, s’hi afegeixen vidres especials que compleixen la funció de reduir el soroll i la temperatura.
• Eficients energèticament: quan incorporem aquest tipus de finestres al nostre habitatge reduïm el consum elèctric. L’habitatge queda més ben aïllat i es redueix l’ús d’aire condicionat i calefacció. Això es tradueix en un augment de l’eficiència energètica i estalvi en la factura de la llum.
• Requereixen poc manteniment: no necessiten cap tipus de manteniment especial, ja que resisteixen la contaminació, els cops i la corrosió, a diferència de les finestres de fusta que necessiten més manteniment. En el cas de les de PVC només n’hi haurà prou amb una mica de sabó i aigua perquè estiguin perfectes.
• Major seguretat i resistència: això és degut a que els seus perfils són robustos gràcies al fet que compten amb un reforç intern metàl·lic. També, les finestres posseeixen sistemes anti-palanca per evitar els forcejaments de lladres.
• Anticorrosiu: són ideals per a habitatges a prop del mar, on elements de metall o fusta són atacats amb facilitat per la salinitat.
• Gran varietat de finestres PVC: les finestres de policlorur accepten múltiples sistemes d’obertura que s’adapten a les condicions i requeriments de la llar. D’altra banda, permeten l’entrada de més llum sense perjudicar-ne la funcionalitat i la qualitat.

També els perfils presenten una gran gamma de colors, amb imitacions molt aconseguides en fusta natural.

En definitiva, des de TAN-LUX oferim les millors solucions tèrmiques i aïllants que són les finestres PVC. No dubteu a contactar amb els nostres professionals per aconseguir l’assessorament que necessiteu i trobar la finestra PVC que més s’adapti al que esteu buscant.

10 consells per combatre la calor

10 consells per combatre la calor

Saber quins són els millors tancaments ens ajudarà a preparar casa nostra per a l’estiu. I per esbrinar quant consumeix un habitatge i què s’hi pot millorar, el Certificat d’Eficiència Energètica és l’eina idònia. Des del Col·legi d’Aparelladors de Madrid (COAATM) ens donen algunes claus per posar en pràctica aquest estiu a la llar, les quals hem complementat amb algun altre consell que us donem des de TAN-LUX: 

1. Millora l’eficiència de les finestres

 

Les finestres són els elements de l’habitatge que més pèrdues energètiques tenen. De fet, un m2 de buit perd 5 cops més energia que la mateixa superfície de tancament. Unes bones finestres (com les finestres amb sistemes de PVC de la marca KÖMMERLING) ens ajudaran a mantenir la temperatura ideal a casa, tant a l’estiu com a l’hivern.

El vidre també és un element fonamental, informa’t i tria vidres de baixa emissió i de baix factor solar, i assegura’t que els tancaments i juntes estan en perfectes condicions.

2. Canvia els vidres de les finestres per uns amb colors o translúcids

 

Hi ha vidres lleugerament tintats que absorbeixen una bona part de la radiació solar que hi incideix. És per això que aquest tipus de vidres, són ideals per instal·lar-los en habitatges situats en zones de climes càlids i en edificis susceptibles de sobreescalfar-se.

Però compte, que si són massa foscos no deixaràn que passi correctament la llum i caldrà augmentar la il·luminació artificial.

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) limita per a cada zona climàtica el factor solar modificant el límit dels buits, i regula així la quantitat d’energia que aporta el sol a l’interior de l’edifici a través de les finestres. 

3. Aïlla les portes

 

Les portes tenen aïllants entre diferents habitacions de l’habitatge i cap a l’exterior. Milloraràs notablement el seu rendiment si ajustes el seu tancament a través de rivets, que són unes tires flexibles de material aïllant, força econòmiques i que donen bons resultats. És important que la porta principal de l’habitatge que dona a l’exterior tingui propietats aïllants equivalents a les finestres així com les portes de patis i terrasses. 

Porta TAN-LUX

 

4. Col·loca proteccions solars

 

Una protecció solar és qualsevol dispositiu fix o mòbil que impedeix totalment o parcialment el pas de la radiació solar a l’interior d’una habitació. És a dir, persianes, estors, pantalles, para-sols, entre d’altres. La seva missió és reduir la demanda d’energia en superfícies vidriades per limitar la demanda de refrigeració en condicions climàtiques de calor.

L’assolellament és una forma d’aportar calor i reduir la demanda de calefacció a l’hivern, d’aquesta manera un protector solar correctament dissenyat pot ajudar en aquest aspecte. Dins dels esmentats complements per a finestres, el principal és la persiana la qual, depenent de la seva qualitat, pot millorar o empitjorar les propietats d’unes bones finestres. 

5. Millora les prestacions de la terrassa

 

Una de les opcions és omplir-la de plantes. Si les regues sovint, l’aigua, en evaporar-se, fa baixar la temperatura ambient. Fes servir espècies adaptades a la climatologia de la teva zona i això et permetrà no consumir aigua en excés. Plantar enfiladisses també dona molt bon resultat perquè crea una capa de vegetació a la façana que funciona com un aïllant natural. 

6. Instal·lar un sistema de refrigeració o no?

 

El consum en refrigeració duna llar mitjana pot suposar fins a un 40% del consum energètic de l’habitatge. Això comporta una despesa a la factura elèctrica, ja que la majoria dels equips de refrigeració funcionen amb aquesta energia.

També cal tenir en compte les característiques del teu habitatge a l’hora d’instal·lar un sistema de refrigeració de qualsevol tipus, així com el cost per obtenir un retorn de la inversió en un temps prudencial. Un equip més eficient és una mica més car, però si l’estalvi energètic compensa la inversió, serà la millor opció. I a més, si tens unes bones finestres, podràs fer servir l’aire condicionat només el just ja que la temperatura es mantindrà sempre constant en no escapar-se’n per la finestra. 

7. Mantingues la temperatura dels sòls, façanes i coberta

 

Els sòls, façanes i coberta són zones que presenten pèrdues energètiques, així que cal vigilar-ne l’aïllament. El mercat ofereix sistemes de tota mena, com per exemple una varietat anomenada sòl sec que incorpora un aïllament tèrmic a les seves plaques i redueix considerablement les pèrdues energètiques. De la mateixa manera en façanes i cobertes, un aïllament adequat col·locat per l’exterior o l’interior, en funció de les possibilitats tècniques i de la zona climàtica on es trobi l’edifici, són maneres d’evitar que la calor s’introdueixi a l’habitatge. 

8. Com és el teu habitatge segons l’orientació i la zona climàtica

 

Els consums d’un habitatge estan molt influenciats per la seva orientació i per descomptat de la zona climàtica on es trobi. En general, els habitatges amb orientació sud tenen llum solar pràcticament tot el dia durant totes les estacions, especialment a l’estiu. Tot i això, aquelles que donen al nord són més fredes i la llum solar només els dona a primera hora i a última hora de l’estiu.

Les cases orientades a l’est reben sol tot l’any des de la matinada al migdia. D’aquesta manera, aquelles que estan orientades a l’oest reben la llum a les hores que resten, del migdia al capvespre. Són les que, en principi, més cost energètic tenen a l’estiu ja que la despesa en aire condicionat tendeix a ser més gran.

El CTE estableix les zones climàtiques espanyoles perquè les tinguis en compte a l’hora de fer reformes per millorar l’eficiència energètica del teu habitatge. S’identifica cada zona climàtica (16 en total) mitjançant una lletra corresponent a la severitat climàtica d’hivern i un número corresponent a la severitat climàtica d’estiu.

estiu

9. Produeix la teva pròpia energia

 

Si tens la possibilitat de fer-ho, mitjançant la instal·lació de panells solars que contribueixin a la producció d’aigua calenta sanitària amb energia renovable, es pot estalviar en consum energètic en no haver d’utilitzar altres fonts energètiques no renovables. En principi, qualsevol instal·lació d’aigua sanitària és susceptible d’aquest canvi. Cal instal·lar una sèrie de col·lectors solars i de sistemes de transport d’energia, per la qual cosa les limitacions a aquesta proposta són les que deriven de la disponibilitat d’espai, assolellament i capacitat resistent dels emplaçaments.

10. Redueix la potència dels sistemes d’il·luminació

 

Es tracta de disminuir el consum d’il·luminació mitjançant la reducció de la potència d’aquests sistemes, si prèviament caldria fer una anàlisi tècnica d’inversió i estalvi. De totes formes, recomanem instal·lar bombetes de baix consum o LED i desendollar tots els aparells que no fem servir regularment per evitar-ne un consum “fantasma”. 

Esperem que aquests consells us hagin servit per combatre la calor i poder millorar l’aïllament i eficiència energètica de la vostra llar. Contacteu amb nosaltres per més informació. 

Què és l’aïllament acustic?

Què és l’aïllament acustic?

Un dels aspectes clau per assegurar el confort i la tranquil·litat de la llar, és la reducció de soroll exterior, sobretot en àmbits urbans. En aquest cas ens referim a una característica que tenen les finestres de PVC, i és l’aïllament acústic.

Sovint els sorolls exteriors poden impedir el correcte descans i donar pas a situacions d’estrès perjudicials per a la nostra salut, cosa que podem evitar fàcilment amb una instal·lació correcta de tancaments i finestres. Un pas vital perquè aquest pas sigui el més encertat possible, és una avaluació de les necessitats acústiques del nostre habitatge.

FACTORS QUE INFLUEIXEN

Formes d’obertura: en el cas de trobar-nos davant d’una situació de massa soroll, és recomanable una obertura practicable és a dir amb un sistema abatible o oscil·lobatent en lloc de les corredisses tradicionals. El motiu d’aquesta tria, és que solen tenir un tancament de doble junta, que no permet la filtració d’ones sonores.

Elecció del perfil: per aconseguir un bon aïllament s’han de tenir en compte vàries característiques a part del mateix aïllament, com ara la impermeabilitat a l’aire, ja que les ones sonores es transmeten a través de l’aire. Aquest aspecte depèn de la qualitat del seu sistema de perfils.

Vidre: influeix molt el gruix del vidre. Hem de procurar que almenys un dels vidres tingui una grossària de 6mm mínim, per assegurar un aïllament acústic adequat. Encara que el tipus de vidre més recomanat per a aquesta necessitat, són els vidres laminats.

Materials: hem de saber que no tots els materials reaccionen de la mateixa manera a les ones sonores. A causa de les seves propietats, el PVC actua com a amortidor natural d’aquestes ones.

Persianes: és molt habitual que una persiana de mala qualitat o mal col·locada, filtri les restes d’ones, i és per aquest motiu que és igual d’important tenir-ne cura.

COM PUC SABER SI LES MEVES FINESTRES AÏLLEN BÉ?

Com hem esmentat fins ara, l’aïllament tèrmic sorgeix de la necessitat de contrarestar el soroll ambiental. Per tant, després de tenir en compte tots els factors presentats, podem mesurar la seva eficàcia a través d’una mesura per decibels del paràmetre R.

Un altre aspecte que ens assegura l’eficàcia de la instal·lació és el Certificat CE, una cosa obligatòria en les finestres, que indica quins són els seus valores d’aïllament, permeabilitat i resistència.

ON PUC TROBAR INFORMACIÓ ESPECÍFICA

Código Técnico de la Edificación: recull dels valors mínims d’aïllament permesos classificats segons la zona geogràfica. 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía: informació diversa sobre els materials i nivells d’aïllament òptims per aconseguir el millor resultat possible, adaptat a les necessitats. 

Com aconseguir millorar l’estalvi energètic de la teva llar?

Com aconseguir millorar l’estalvi energètic de la teva llar?

El consum energètic de la teva llar és molt elevat? Sabies que un bon tancament de portes i finestres pot suposar un estalvi del 50% i un mal tancament pot suposar una pèrdua d’un 13% més d’escalfor i consum?

Quines avantatges presenta el PVC?

L’estalvi amb tancaments de portes i finestres de PVC és 7 vegades superior que utilitzant materials com la fusta i a més, també són molt més sostenibles, ja que produeixen 9 vegades menys d’emissions de CO2.

D’altra banda, aquesta tipologia de finestres i portes tenen altres avantatges. En primer lloc, el seu manteniment és molt més fàcil, perquè en el cas de les finestres es poden obrir el 100% i, per tant, es podran netejar sense complicacions (enllaçar blog sobre com fer el manteniment de finestres de PVC).

Presenten més vida útil

Com que han estat fabricades amb PVC podran ser reciclades i tindran una vida útil molt més llarga (d’uns 50 anys aproximadament). A més a més, l’aïllament acústic i tèrmic que presenten aquests materials respecte a altres opcions, és molt superior, ja que aconsegueixen evitar sentir sorolls exteriors i mantenir l’escalfor de la llar.

A TAN-LUX t’ajudem a reduir les teves despeses gràcies als tancaments de finestres i portes de PVC que oferim. I si encara vols aconseguir més estalvi, et deixem alguns consells:

Com aconseguir més estalvi energètic?

 

 • Utilitza bombetes LED o de baix consum: les bombetes LED o les de baix consum són les millors del mercat per estalviar.
 • Apaga les llums que no necessites: sempre ens acostumem a deixar llums de casa obertes que realment no calen. Per tant, si no les estàs aprofitant apaga-les, la teva butxaca ho agrairà.
 • Desconnecta els endolls que no facis servir: habitualment deixem tot endollat com la televisió, el carregador del mòbil, les làmpades, entre d’altres. Però aquest mal hàbit ens costa diners, per això és millor desconnectar els aparells.
 • Aprofita la llum del sol: tenim sort que vivim en una zona on tenim més hores de llum en comparació amb altres països, per tant, aprofita els avantatges i encén les llums només durant la nit o quan es faci fosc.
 • Un bon manteniment dels electrodomèstics: neteja almenys 1 cop l’any els filtres de l’aire condicionat, els conductes de la nevera, les reixes de ventilació del frigorífic, entre d’altres. Aquest fet els hi facilitarà la feina i no hauran de consumir més energia de la que usen habitualment.
 • Mantingues la temperatura adequada: a l’hivern amb una temperatura entre 19 i 21 graus és suficient per estar ben a gust. Com més alta tinguis la temperatura, més pujarà la factura.
 • Evita tapar els radiadors: tapar amb roba o mobles els radiadors dificulten que l’escalfor surti adequadament. A vegades no ens adonem i pugem la temperatura per aquest motiu.
 • Tancar les portes: tenir les portes obertes suposa pèrdues de calor. Per això, com menys retinguda estigui, més farem servir la calefacció.
Com netejar el PVC i l’alumini

Com netejar el PVC i l’alumini

Avui en dia, i després de la situació de Covid viscuda aquest darrer any, donem molta importància a la neteja i manteniment de les nostres llars. En general els virus i bacteris s’acumulen en zones com a la cuina o al lavabo, però és important mantenir la ventilació d’aquestes. És en aquest punt on introduïm la neteja i la desinfecció de finestres i portes de PVC o alumini i la seva importància.

 

COM NETEJAR EL PVC

Per tal d’evitar ratllar la superfície, recomanem que no es facin servir raspalls, draps secs, paper de vidre, fregalls o altres materials aspres o rígids.

De fet, és tan senzill com mullar un drap amb aigua calenta i junt amb sabó neutre, passar-ho sobre el vidre. D’aquesta manera, aconseguim eliminar la pols, la brutícia i les taques. A més a més, per una neteja més concisa, també pots passar un pinzell per les juntes de goma.

A més a més, per realitzar un millor manteniment, és aconsellable greixar les frontisses amb olis específics, uns dos cops l’any.

netejar pvc - Tanlux

 

COM NETEJAR L’ALUMINI

En general en una casa, poden haver-hi moltes finestres amb base d’alumini i tot i que és un material resistent, se’n poden prevenir signes com la corrosió o òxid. Concretament per la neteja de les finestres, són necessàries una sèrie de mesures que cal tenir en compte.

 • Fer ús de guants, ja que es poden desprendre àcids perjudicials per a la nostra pell.
 • Emprar productes específics per a aquest material, que es poden trobar a supermercats, o buscar remeis casolans, com el vinagre blanc o la llimona.
 • Ventilar l’habitació on es troba la finestra.
 • Fer moviments verticals o horitzontals, mai circulars, ja que el resultat serà més uniforme i net.
 • Com a darrera opció, es pot recórrer a professionals de la neteja.

 

netejar alumini - Tanlux

 

Hola, ¡Benvinguts al bloc de TAN-LUX!

Hola, ¡Benvinguts al bloc de TAN-LUX!

Pels que no ens conegueu, TAN-LUX és una empresa que neix l’any 2001 amb objectiu d’oferir tot tipus de solucions efectives i innovadores en tancaments de PVC i alumini, garantint la màxima qualitat dels productes, així com, del servei realitzat gràcies a la seva experiència i al seu equip degudament format.

Creiem que disposar tant a nivell particular com empresarial, d’uns bons tancaments ens garantirà un gran estalvi energètic, tèrmic així com acústic, aconseguint aïllar el nostre habitatge de qualsevol agent exterior i oferint la millor qualitat de vida.

És per això que a TAN-LUX trobaràs tot tipus de finestres i portes adaptades a l’arquitectura de la teva llar i estil de l’edifici.

Dit això, volem dir-te que estem encantats de tenir aquest espai per a compartir amb vosaltres contingut d’interès, consells, novetats i resolució de dubtes.

Moltes gràcies per llegir-nos!