El trencament de pont tèrmic en les finestres d’alumini és una de les característiques principals a l’hora d’obtenir els millors estàndards d’aïllament tèrmic. És una tècnica que s’ha estat utilitzant durant mil·lennis, però que no fou fins a mitjans del s.XX quan es va aplicar en la fusteria dels països més avançats (coincidint amb l’aparició del vidre aïllant).

Molts propietaris no saben què és el trencament de pont tèrmic, ni perquè serveix, i planifiquen la construcció o reforma de la seva llar sense tenir en compte aquesta característica i, a l’acabar la instal·lació, s’adonen dels problemes que generen els tancaments metàl·lics sense ponts tèrmics.

 

Com funciona?

A diferència dels metalls, que deixen passar el fred i calor exteriors, el PVC no presenta una transmissió de temperatures. Per altra banda, l’alumini sí que ho fa i necessita un pont tèrmic per millorar les seves condicions estanques.

El pont tèrmic consisteix a evitar que la cara interior i exterior tinguin contacte entre sí, intercalant un mal conductor, amb el que es redueixen enormement les pèrdues energètiques. En les finestres d’alumini, es sol utilitzar un perfil separador de plàstic.

 

Avantatges de l’ús del trencament de pont tèrmic

Hem anat comentant diferents avantatges, però adjuntem una llista de raons de per què s’hauria de realitzar un trencament de pont tèrmic en tancaments metàl·lics:

  • Estalvi energètic: la legislació és cada vegada més estricta pel que fa a l’eficiència energètica de les infraestructures, ja que el seu objectiu és reduir l’emissió de CO2.
  • Limitació de la condensació: quan la temperatura exterior és molt freda i a l’interior hi ha humitat, es produeix una condensació sobre els perfils interiors. Amb el trencament de pont tèrmic, s’aconsegueix elevar la temperatura superficial del perfil interior i evitar aquesta condensació.
  • Permet diferències en els acabats interiors i exteriors de les finestres.
  • Compleix amb el Protocol de Kyoto i el Codi Tècnic de l’Edificació espanyol.

Si a més, en el perfil d’alumini amb trencament de pont tèrmic, li afegim un doble vidre de baixes emissions, obtindrem un gran resultat en l’aïllament de l’edifici i això es traduirà en un estalvi en la factura de consum energètic (i en una reducció en l’emissió de CO2).

Contacta amb el teu especialista en tancaments TAN-LUX i aconsegueix millorar l’aïllament tèrmic de la teva llar o oficina i estalviar en el consum energètic!