Finestres PVC: el millor aïllant acústic i tèrmic per l’estiu

Finestres PVC: el millor aïllant acústic i tèrmic per l’estiu

Amb l’arribada de l’estiu, passes molta calor a casa? Et molesta el soroll que generen els teus veïns? Si és així, la solució és ben senzilla ja que amb la instal·lació de finestres PVC a casa teva aconseguiràs aïllar-te acústicament dels sorolls exteriors i regular la temperatura de casa teva, millorant el seu confort tèrmic. Però les finestres PVC ofereixen moltes més avantatges.

Què son les finestres de PVC?

Les finestres de PVC o policlorur de vinil es caracteritzen per estar fetes amb un reforç d’acer intern que garanteix la solidesa estructural. Sens dubte, és una excel·lent combinació que aporta la duresa del metall amb les propietats aïllants intrínseques del PVC.

Si comparem amb altres finestres fetes amb altres materials com la fusta, les de PVC no es veuen afectades pels canvis de temperatura bruscos, per tant són ideals tant per a l’hivern com per a l’estiu. A més d’això, tenen una llarga vida útil i no requereixen cap manteniment especial, com ara la fusta.

Quins avantatges tenen les finestres de PVC?

L’aïllament és el principal avantatge de les finestres PVC. Això vol dir que, encara que al carrer faci molta calor o molt de soroll, no ho notarem dins de la llar. No obstant això, aquesta no és l’únic avantatge de les finestres de PVC:

• Més resistència i vida útil: Les finestres de PVC són més resistents que les de fusta i tenen una vida útil d’aproximadament més de 50 anys.
• Òptim aïllament tèrmic: si al teu habitatge comptes amb problemes d’aïllament tèrmic, les finestres de PVC són la millor solució per a aquests casos. Això és perquè les finestres de policlorur gaudeixen d’un bon gruix amb diverses càmeres d’aire que trenquen el pont tèrmic dels perfils. D’aquesta manera, impedeixen l’intercanvi de temperatura amb l’exterior amb l’estalvi energètic consegüent que això suposa.
• Excel·lent aïllament acústic: amb la instal·lació de finestres de PVC a casa teva aconseguiràs que les ones sonores difícilment puguin passar a través dels perfils. Les finestres fabricades de PVC tenen un nivell d’aïllament alt. Per potenciar aquest efecte, s’hi afegeixen vidres especials que compleixen la funció de reduir el soroll i la temperatura.
• Eficients energèticament: quan incorporem aquest tipus de finestres al nostre habitatge reduïm el consum elèctric. L’habitatge queda més ben aïllat i es redueix l’ús d’aire condicionat i calefacció. Això es tradueix en un augment de l’eficiència energètica i estalvi en la factura de la llum.
• Requereixen poc manteniment: no necessiten cap tipus de manteniment especial, ja que resisteixen la contaminació, els cops i la corrosió, a diferència de les finestres de fusta que necessiten més manteniment. En el cas de les de PVC només n’hi haurà prou amb una mica de sabó i aigua perquè estiguin perfectes.
• Major seguretat i resistència: això és degut a que els seus perfils són robustos gràcies al fet que compten amb un reforç intern metàl·lic. També, les finestres posseeixen sistemes anti-palanca per evitar els forcejaments de lladres.
• Anticorrosiu: són ideals per a habitatges a prop del mar, on elements de metall o fusta són atacats amb facilitat per la salinitat.
• Gran varietat de finestres PVC: les finestres de policlorur accepten múltiples sistemes d’obertura que s’adapten a les condicions i requeriments de la llar. D’altra banda, permeten l’entrada de més llum sense perjudicar-ne la funcionalitat i la qualitat.

També els perfils presenten una gran gamma de colors, amb imitacions molt aconseguides en fusta natural.

En definitiva, des de TAN-LUX oferim les millors solucions tèrmiques i aïllants que són les finestres PVC. No dubteu a contactar amb els nostres professionals per aconseguir l’assessorament que necessiteu i trobar la finestra PVC que més s’adapti al que esteu buscant.

10 consells per combatre la calor

10 consells per combatre la calor

Saber quins són els millors tancaments ens ajudarà a preparar casa nostra per a l’estiu. I per esbrinar quant consumeix un habitatge i què s’hi pot millorar, el Certificat d’Eficiència Energètica és l’eina idònia. Des del Col·legi d’Aparelladors de Madrid (COAATM) ens donen algunes claus per posar en pràctica aquest estiu a la llar, les quals hem complementat amb algun altre consell que us donem des de TAN-LUX: 

1. Millora l’eficiència de les finestres

 

Les finestres són els elements de l’habitatge que més pèrdues energètiques tenen. De fet, un m2 de buit perd 5 cops més energia que la mateixa superfície de tancament. Unes bones finestres (com les finestres amb sistemes de PVC de la marca KÖMMERLING) ens ajudaran a mantenir la temperatura ideal a casa, tant a l’estiu com a l’hivern.

El vidre també és un element fonamental, informa’t i tria vidres de baixa emissió i de baix factor solar, i assegura’t que els tancaments i juntes estan en perfectes condicions.

2. Canvia els vidres de les finestres per uns amb colors o translúcids

 

Hi ha vidres lleugerament tintats que absorbeixen una bona part de la radiació solar que hi incideix. És per això que aquest tipus de vidres, són ideals per instal·lar-los en habitatges situats en zones de climes càlids i en edificis susceptibles de sobreescalfar-se.

Però compte, que si són massa foscos no deixaràn que passi correctament la llum i caldrà augmentar la il·luminació artificial.

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) limita per a cada zona climàtica el factor solar modificant el límit dels buits, i regula així la quantitat d’energia que aporta el sol a l’interior de l’edifici a través de les finestres. 

3. Aïlla les portes

 

Les portes tenen aïllants entre diferents habitacions de l’habitatge i cap a l’exterior. Milloraràs notablement el seu rendiment si ajustes el seu tancament a través de rivets, que són unes tires flexibles de material aïllant, força econòmiques i que donen bons resultats. És important que la porta principal de l’habitatge que dona a l’exterior tingui propietats aïllants equivalents a les finestres així com les portes de patis i terrasses. 

Porta TAN-LUX

 

4. Col·loca proteccions solars

 

Una protecció solar és qualsevol dispositiu fix o mòbil que impedeix totalment o parcialment el pas de la radiació solar a l’interior d’una habitació. És a dir, persianes, estors, pantalles, para-sols, entre d’altres. La seva missió és reduir la demanda d’energia en superfícies vidriades per limitar la demanda de refrigeració en condicions climàtiques de calor.

L’assolellament és una forma d’aportar calor i reduir la demanda de calefacció a l’hivern, d’aquesta manera un protector solar correctament dissenyat pot ajudar en aquest aspecte. Dins dels esmentats complements per a finestres, el principal és la persiana la qual, depenent de la seva qualitat, pot millorar o empitjorar les propietats d’unes bones finestres. 

5. Millora les prestacions de la terrassa

 

Una de les opcions és omplir-la de plantes. Si les regues sovint, l’aigua, en evaporar-se, fa baixar la temperatura ambient. Fes servir espècies adaptades a la climatologia de la teva zona i això et permetrà no consumir aigua en excés. Plantar enfiladisses també dona molt bon resultat perquè crea una capa de vegetació a la façana que funciona com un aïllant natural. 

6. Instal·lar un sistema de refrigeració o no?

 

El consum en refrigeració duna llar mitjana pot suposar fins a un 40% del consum energètic de l’habitatge. Això comporta una despesa a la factura elèctrica, ja que la majoria dels equips de refrigeració funcionen amb aquesta energia.

També cal tenir en compte les característiques del teu habitatge a l’hora d’instal·lar un sistema de refrigeració de qualsevol tipus, així com el cost per obtenir un retorn de la inversió en un temps prudencial. Un equip més eficient és una mica més car, però si l’estalvi energètic compensa la inversió, serà la millor opció. I a més, si tens unes bones finestres, podràs fer servir l’aire condicionat només el just ja que la temperatura es mantindrà sempre constant en no escapar-se’n per la finestra. 

7. Mantingues la temperatura dels sòls, façanes i coberta

 

Els sòls, façanes i coberta són zones que presenten pèrdues energètiques, així que cal vigilar-ne l’aïllament. El mercat ofereix sistemes de tota mena, com per exemple una varietat anomenada sòl sec que incorpora un aïllament tèrmic a les seves plaques i redueix considerablement les pèrdues energètiques. De la mateixa manera en façanes i cobertes, un aïllament adequat col·locat per l’exterior o l’interior, en funció de les possibilitats tècniques i de la zona climàtica on es trobi l’edifici, són maneres d’evitar que la calor s’introdueixi a l’habitatge. 

8. Com és el teu habitatge segons l’orientació i la zona climàtica

 

Els consums d’un habitatge estan molt influenciats per la seva orientació i per descomptat de la zona climàtica on es trobi. En general, els habitatges amb orientació sud tenen llum solar pràcticament tot el dia durant totes les estacions, especialment a l’estiu. Tot i això, aquelles que donen al nord són més fredes i la llum solar només els dona a primera hora i a última hora de l’estiu.

Les cases orientades a l’est reben sol tot l’any des de la matinada al migdia. D’aquesta manera, aquelles que estan orientades a l’oest reben la llum a les hores que resten, del migdia al capvespre. Són les que, en principi, més cost energètic tenen a l’estiu ja que la despesa en aire condicionat tendeix a ser més gran.

El CTE estableix les zones climàtiques espanyoles perquè les tinguis en compte a l’hora de fer reformes per millorar l’eficiència energètica del teu habitatge. S’identifica cada zona climàtica (16 en total) mitjançant una lletra corresponent a la severitat climàtica d’hivern i un número corresponent a la severitat climàtica d’estiu.

estiu

9. Produeix la teva pròpia energia

 

Si tens la possibilitat de fer-ho, mitjançant la instal·lació de panells solars que contribueixin a la producció d’aigua calenta sanitària amb energia renovable, es pot estalviar en consum energètic en no haver d’utilitzar altres fonts energètiques no renovables. En principi, qualsevol instal·lació d’aigua sanitària és susceptible d’aquest canvi. Cal instal·lar una sèrie de col·lectors solars i de sistemes de transport d’energia, per la qual cosa les limitacions a aquesta proposta són les que deriven de la disponibilitat d’espai, assolellament i capacitat resistent dels emplaçaments.

10. Redueix la potència dels sistemes d’il·luminació

 

Es tracta de disminuir el consum d’il·luminació mitjançant la reducció de la potència d’aquests sistemes, si prèviament caldria fer una anàlisi tècnica d’inversió i estalvi. De totes formes, recomanem instal·lar bombetes de baix consum o LED i desendollar tots els aparells que no fem servir regularment per evitar-ne un consum “fantasma”. 

Esperem que aquests consells us hagin servit per combatre la calor i poder millorar l’aïllament i eficiència energètica de la vostra llar. Contacteu amb nosaltres per més informació. 

Què és l’aïllament tèrmic?

Què és l’aïllament tèrmic?

Un factor clau per estalviar en energia i anar desprenent del que es coneix com a “hipoteca energètica”, és l’aïllament tèrmic. Aquest aïllament es coneix com la capacitat dels materials per oposar-se al pas de la calor per conducció.

A poc a poc, es comença a apropar l’estiu i amb ell les altes temperatures. Les quals molts de cops ens impedeixen descansar correctament tenint factors secundaris per a nosaltres durant el dia.

Per això, la millor solució per evitar que la teva casa se sobreescalfi, és fer una avaluació de les necessitats tèrmiques del teu habitatge i col·locar l’aïllament tèrmic que millor s’adapti a tu.

Com es col·loca?

 

L’aïllament tèrmic es troba col·locat a l’interior de les parets de les façanes i de les cobertes o teulades, en alguns ponts tèrmics de finestres i en els envans o mitjans que separen les zones habitables de les no habitables.

El qual ens ajuda a fer que millori l’envoltant tèrmica de l’edifici, de manera que aconseguirem reduir les emissions de CO₂ de l’atmosfera.

A TAN-LUX aconseguim un aïllament tèrmic efectiu a través de la instal·lació de les nostres finestres que conten amb la millor tecnologia i qualitat.

Avantatges de fer ús de l’aïllament tèrmic

 

Millora l’ambient i la qualitat de vida pels que viuen a l’habitatge.

  • Confort tèrmic.
  • Estalvi d’energia.
  • Major sostenibilitat de les edificacions.
  • Disminució de les malalties.
  • Beneficis immediats.
  • Reducció de la contaminació ambiental i de l’efecte hivernacle.

Si vols més informació sobre els materials amb els quals aconseguir el millor aïllament tèrmic, no dubtis en contactar amb nosaltres.

INVERTIR EN LA SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES AMB INFILTRACIONS PER L’ESTALVI DE LA LLUM

Amb això ens trobem moltes vegades, que els clients dubten en canviar una finestra en bon estat per un altre. Però, majoritàriament igualment que per fora es vegin en bon estat, existeixen diverses filtracions d’aire que són inapreciables.

Aquestes filtracions afecten directament a l’aïllament tèrmic tant quan està obert com tancat. Contemplant així que la millor forma de tallar el problema és substituir aquesta finestra per una de nova, per així aconseguir un estalvi en el consum de calefacció o aire condicionat.

A TAN-LUX disposem de diversos tipus de finestres que s’adapten a diferents espais i necessitats. Tenint en compte el teu objectiu depenen de si volem reduir el cost d’energia o combatre el fred o la calor.

Per això, si estàs interessat a estalviar en el teu rebut de la llum amb finestres aïllants durant tot l’any, contacta’ns a través del 972 47 76 16.

Com estalviar en la factura de la llum?

Com estalviar en la factura de la llum?

En els últims temps hem pogut veure com la preocupació pel preu de la llum està sent notícia, ja que no para d’incrementar de manera desmesurada i per això mai està malament rebre alguna idea per baixar-ne el consum i estalviar en la factura de llum.

En un anterior blog ja vam parlar sobre com aconseguir millorar l’estalvi energètic de la teva llar. Però, per on se’ns escapa la temperatura de la nostra llar?

No és un secret que els punts dèbils d’una casa solen ser les finestres, el terra, la teulada i la façana, i és aquí per on se sol escapar tant la calor com el fred.

IMPORTÀNCIA DEL CANVI DE FINESTRES

 

Per això aquí parlarem de la importància de canviar les finestres per obtenir uns bons tancaments que aïllin els espais, que comptin amb materials més moderns i tinguin així millors prestacions.

A TAN-LUX sabem que una nova finestra és una inversió econòmica inesperada, però també, som conscients de l’estalvi que suposarà aquesta correcció de les filtracions a llarg termini a l’hora d’utilitzar la calefacció o l’aire condicionat.

Així doncs, avui et proposem diverses idees per reduir la teva factura de la llum.

INSTAL·LACIÓ DE FINESTRES EN PUNTS ESTRATÈGICS PER L’ESTALVI DE LA LLUM

En diverses èpoques de l’any és important la calefacció i l’aire condicionat per ajudar a la inclemència climàtica. Anant agafats de la mà amb l’esforç que tenen aquestes màquines per ajustar la temperatura d’un espai i la seva estructura.

Per això, si tens intenció en estalviar en la factura de la llum amb finestres aïllants, és aconsellable que s’instal·lin en llocs concrets (segons l’estructura de l’edifici i cada cas).

Igual que la incidència del vent i la posició de la finestra respecte al sol també són factors claus que es tenen en compte dins de la instal·lació estratègica.

INVERTIR EN LA SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES AMB INFILTRACIONS PER L’ESTALVI DE LA LLUM

Amb això ens trobem moltes vegades, que els clients dubten en canviar una finestra en bon estat per un altre. Però, majoritàriament igualment que per fora es vegin en bon estat, existeixen diverses filtracions d’aire que són inapreciables.

Aquestes filtracions afecten directament a l’aïllament tèrmic tant quan està obert com tancat. Contemplant així que la millor forma de tallar el problema és substituir aquesta finestra per una de nova, per així aconseguir un estalvi en el consum de calefacció o aire condicionat.

A TAN-LUX disposem de diversos tipus de finestres que s’adapten a diferents espais i necessitats. Tenint en compte el teu objectiu depenen de si volem reduir el cost d’energia o combatre el fred o la calor.

Per això, si estàs interessat a estalviar en el teu rebut de la llum amb finestres aïllants durant tot l’any, contacta’ns a través del 972 47 76 16.

Què és l’aïllament acustic?

Què és l’aïllament acustic?

Un dels aspectes clau per assegurar el confort i la tranquil·litat de la llar, és la reducció de soroll exterior, sobretot en àmbits urbans. En aquest cas ens referim a una característica que tenen les finestres de PVC, i és l’aïllament acústic.

Sovint els sorolls exteriors poden impedir el correcte descans i donar pas a situacions d’estrès perjudicials per a la nostra salut, cosa que podem evitar fàcilment amb una instal·lació correcta de tancaments i finestres. Un pas vital perquè aquest pas sigui el més encertat possible, és una avaluació de les necessitats acústiques del nostre habitatge.

FACTORS QUE INFLUEIXEN

Formes d’obertura: en el cas de trobar-nos davant d’una situació de massa soroll, és recomanable una obertura practicable és a dir amb un sistema abatible o oscil·lobatent en lloc de les corredisses tradicionals. El motiu d’aquesta tria, és que solen tenir un tancament de doble junta, que no permet la filtració d’ones sonores.

Elecció del perfil: per aconseguir un bon aïllament s’han de tenir en compte vàries característiques a part del mateix aïllament, com ara la impermeabilitat a l’aire, ja que les ones sonores es transmeten a través de l’aire. Aquest aspecte depèn de la qualitat del seu sistema de perfils.

Vidre: influeix molt el gruix del vidre. Hem de procurar que almenys un dels vidres tingui una grossària de 6mm mínim, per assegurar un aïllament acústic adequat. Encara que el tipus de vidre més recomanat per a aquesta necessitat, són els vidres laminats.

Materials: hem de saber que no tots els materials reaccionen de la mateixa manera a les ones sonores. A causa de les seves propietats, el PVC actua com a amortidor natural d’aquestes ones.

Persianes: és molt habitual que una persiana de mala qualitat o mal col·locada, filtri les restes d’ones, i és per aquest motiu que és igual d’important tenir-ne cura.

COM PUC SABER SI LES MEVES FINESTRES AÏLLEN BÉ?

Com hem esmentat fins ara, l’aïllament tèrmic sorgeix de la necessitat de contrarestar el soroll ambiental. Per tant, després de tenir en compte tots els factors presentats, podem mesurar la seva eficàcia a través d’una mesura per decibels del paràmetre R.

Un altre aspecte que ens assegura l’eficàcia de la instal·lació és el Certificat CE, una cosa obligatòria en les finestres, que indica quins són els seus valores d’aïllament, permeabilitat i resistència.

ON PUC TROBAR INFORMACIÓ ESPECÍFICA

Código Técnico de la Edificación: recull dels valors mínims d’aïllament permesos classificats segons la zona geogràfica. 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía: informació diversa sobre els materials i nivells d’aïllament òptims per aconseguir el millor resultat possible, adaptat a les necessitats.