Finestra TAN-LUX

Saber quins són els millors tancaments ens ajudarà a preparar casa nostra per a l’estiu. I per esbrinar quant consumeix un habitatge i què s’hi pot millorar, el Certificat d’Eficiència Energètica és l’eina idònia. Des del Col·legi d’Aparelladors de Madrid (COAATM) ens donen algunes claus per posar en pràctica aquest estiu a la llar, les quals hem complementat amb algun altre consell que us donem des de TAN-LUX: 

1. Millora l’eficiència de les finestres

 

Les finestres són els elements de l’habitatge que més pèrdues energètiques tenen. De fet, un m2 de buit perd 5 cops més energia que la mateixa superfície de tancament. Unes bones finestres (com les finestres amb sistemes de PVC de la marca KÖMMERLING) ens ajudaran a mantenir la temperatura ideal a casa, tant a l’estiu com a l’hivern.

El vidre també és un element fonamental, informa’t i tria vidres de baixa emissió i de baix factor solar, i assegura’t que els tancaments i juntes estan en perfectes condicions.

2. Canvia els vidres de les finestres per uns amb colors o translúcids

 

Hi ha vidres lleugerament tintats que absorbeixen una bona part de la radiació solar que hi incideix. És per això que aquest tipus de vidres, són ideals per instal·lar-los en habitatges situats en zones de climes càlids i en edificis susceptibles de sobreescalfar-se.

Però compte, que si són massa foscos no deixaràn que passi correctament la llum i caldrà augmentar la il·luminació artificial.

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) limita per a cada zona climàtica el factor solar modificant el límit dels buits, i regula així la quantitat d’energia que aporta el sol a l’interior de l’edifici a través de les finestres. 

3. Aïlla les portes

 

Les portes tenen aïllants entre diferents habitacions de l’habitatge i cap a l’exterior. Milloraràs notablement el seu rendiment si ajustes el seu tancament a través de rivets, que són unes tires flexibles de material aïllant, força econòmiques i que donen bons resultats. És important que la porta principal de l’habitatge que dona a l’exterior tingui propietats aïllants equivalents a les finestres així com les portes de patis i terrasses. 

Porta TAN-LUX

 

4. Col·loca proteccions solars

 

Una protecció solar és qualsevol dispositiu fix o mòbil que impedeix totalment o parcialment el pas de la radiació solar a l’interior d’una habitació. És a dir, persianes, estors, pantalles, para-sols, entre d’altres. La seva missió és reduir la demanda d’energia en superfícies vidriades per limitar la demanda de refrigeració en condicions climàtiques de calor.

L’assolellament és una forma d’aportar calor i reduir la demanda de calefacció a l’hivern, d’aquesta manera un protector solar correctament dissenyat pot ajudar en aquest aspecte. Dins dels esmentats complements per a finestres, el principal és la persiana la qual, depenent de la seva qualitat, pot millorar o empitjorar les propietats d’unes bones finestres. 

5. Millora les prestacions de la terrassa

 

Una de les opcions és omplir-la de plantes. Si les regues sovint, l’aigua, en evaporar-se, fa baixar la temperatura ambient. Fes servir espècies adaptades a la climatologia de la teva zona i això et permetrà no consumir aigua en excés. Plantar enfiladisses també dona molt bon resultat perquè crea una capa de vegetació a la façana que funciona com un aïllant natural. 

6. Instal·lar un sistema de refrigeració o no?

 

El consum en refrigeració duna llar mitjana pot suposar fins a un 40% del consum energètic de l’habitatge. Això comporta una despesa a la factura elèctrica, ja que la majoria dels equips de refrigeració funcionen amb aquesta energia.

També cal tenir en compte les característiques del teu habitatge a l’hora d’instal·lar un sistema de refrigeració de qualsevol tipus, així com el cost per obtenir un retorn de la inversió en un temps prudencial. Un equip més eficient és una mica més car, però si l’estalvi energètic compensa la inversió, serà la millor opció. I a més, si tens unes bones finestres, podràs fer servir l’aire condicionat només el just ja que la temperatura es mantindrà sempre constant en no escapar-se’n per la finestra. 

7. Mantingues la temperatura dels sòls, façanes i coberta

 

Els sòls, façanes i coberta són zones que presenten pèrdues energètiques, així que cal vigilar-ne l’aïllament. El mercat ofereix sistemes de tota mena, com per exemple una varietat anomenada sòl sec que incorpora un aïllament tèrmic a les seves plaques i redueix considerablement les pèrdues energètiques. De la mateixa manera en façanes i cobertes, un aïllament adequat col·locat per l’exterior o l’interior, en funció de les possibilitats tècniques i de la zona climàtica on es trobi l’edifici, són maneres d’evitar que la calor s’introdueixi a l’habitatge. 

8. Com és el teu habitatge segons l’orientació i la zona climàtica

 

Els consums d’un habitatge estan molt influenciats per la seva orientació i per descomptat de la zona climàtica on es trobi. En general, els habitatges amb orientació sud tenen llum solar pràcticament tot el dia durant totes les estacions, especialment a l’estiu. Tot i això, aquelles que donen al nord són més fredes i la llum solar només els dona a primera hora i a última hora de l’estiu.

Les cases orientades a l’est reben sol tot l’any des de la matinada al migdia. D’aquesta manera, aquelles que estan orientades a l’oest reben la llum a les hores que resten, del migdia al capvespre. Són les que, en principi, més cost energètic tenen a l’estiu ja que la despesa en aire condicionat tendeix a ser més gran.

El CTE estableix les zones climàtiques espanyoles perquè les tinguis en compte a l’hora de fer reformes per millorar l’eficiència energètica del teu habitatge. S’identifica cada zona climàtica (16 en total) mitjançant una lletra corresponent a la severitat climàtica d’hivern i un número corresponent a la severitat climàtica d’estiu.

estiu

9. Produeix la teva pròpia energia

 

Si tens la possibilitat de fer-ho, mitjançant la instal·lació de panells solars que contribueixin a la producció d’aigua calenta sanitària amb energia renovable, es pot estalviar en consum energètic en no haver d’utilitzar altres fonts energètiques no renovables. En principi, qualsevol instal·lació d’aigua sanitària és susceptible d’aquest canvi. Cal instal·lar una sèrie de col·lectors solars i de sistemes de transport d’energia, per la qual cosa les limitacions a aquesta proposta són les que deriven de la disponibilitat d’espai, assolellament i capacitat resistent dels emplaçaments.

10. Redueix la potència dels sistemes d’il·luminació

 

Es tracta de disminuir el consum d’il·luminació mitjançant la reducció de la potència d’aquests sistemes, si prèviament caldria fer una anàlisi tècnica d’inversió i estalvi. De totes formes, recomanem instal·lar bombetes de baix consum o LED i desendollar tots els aparells que no fem servir regularment per evitar-ne un consum “fantasma”. 

Esperem que aquests consells us hagin servit per combatre la calor i poder millorar l’aïllament i eficiència energètica de la vostra llar. Contacteu amb nosaltres per més informació.